Skountao66

Skountao66

ΣΚΟΥΝΤΑΩ
I shove
Active
Singular Plural
I
N
D
I
C
A
T
I
V
E
Pres
ent
σκουντάω, σκουντώ σκουντάμε, σκουντούμε
σκουντάς σκουντάτε
σκουντάει, σκουντά σκουντάν(ε), σκουντούν(ε)
Imper
fect
σκουντούσα, σκούνταγα σκουντούσαμε, σκουντάγαμε
σκουντούσες, σκούνταγες σκουντούσατε, σκουντάγατε
σκουντούσε, σκούνταγε σκουντούσαν(ε), σκούνταγαν, σκουντάγανε
Aorist σκούντηξα σκουντήξαμε
σκούντηξες σκουντήξατε
σκούντηξε σκούντηξαν, σκουντήξαν(ε)
Perf
ect
έχω σκουντήξει έχουμε σκουντήξει
έχεις σκουντήξει έχετε σκουντήξει
έχει σκουντήξει έχουν σκουντήξει
Plu
perf
ect
είχα σκουντήξει είχαμε σκουντήξει
είχες σκουντήξει είχατε σκουντήξει
είχε σκουντήξει είχαν σκουντήξει
Fut
ure
Cont
inuous
θα σκουντάω, θα σκουντώ θα σκουντάμε, θα σκουντούμε
θα σκουντάς θα σκουντάτε
θα σκουντάει, θα σκουντά θα σκουντάν(ε), θα σκουντούν(ε)
Simp
Fut
θα σκουντήξω θα σκουντήξουμε, θα σκουντήξομε
θα σκουντήξεις θα σκουντήξετε
θα σκουντήξει θα σκουντήξουν(ε)
Fut
Perf
θα έχω σκουντήξει θα έχουμε σκουντήξει
θα έχεις σκουντήξει θα έχετε σκουντήξει
θα έχει σκουντήξει θα έχουν σκουντήξει
S
U
B
J
U
N
C
T
I
V
E
Pres
ent
να σκουντάω, να σκουντώ να σκουντάμε, να σκουντούμε
να σκουντάς να σκουντάτε
να σκουντάει, να σκουντά να σκουντάν(ε), να σκουντούν(ε)
Aorist να σκουντήξω να σκουντήξουμε, να σκουντήξομε
να σκουντήξεις να σκουντήξετε
να σκουντήξει να σκουντήξουν(ε)
Perf να έχω σκουντήξει να έχουμε σκουντήξει
να έχεις σκουντήξει να έχετε σκουντήξει
να έχει σκουντήξει να έχουν σκουντήξει
Imper
ative
Pres σκούντα, σκούνταγε σκουντάτε
Aorist σκούντηξε, σκούντα σκουντήξτε, σκουντήχτε
Part
iciple
Pres σκουντώντας
Perf έχοντας σκουντήξει
Infin Aorist σκουντήξει


2017-03-22T01:56:50+00:00