Sevomai

Sevomai

ΣΕΒΟΜΑΙ
I respect
Active
Singular Plural
I
N
D
I
C
A
T
I
V
E
Pres
ent
σέβομαι σεβόμαστε
σέβεσαι σέβεστε, σεβόσαστε
σέβεται σέβονται
Imper
fect
σεβόμουν(α) σεβόμαστε, σεβόμασταν
σεβόσουν(α) σεβόσαστε, σεβόσασταν
σεβόταν(ε) σέβονταν, σεβόντανε, σεβόντουσαν
Aorist σεβάστηκα σεβαστήκαμε
σεβάστηκες σεβαστήκατε
σεβάστηκε σεβάστηκαν, σεβαστήκαν(ε)
Per
fect
έχω σεβαστεί έχουμε σεβαστεί
έχεις σεβαστεί έχετε σεβαστεί
έχει σεβαστεί έχουν σεβαστεί
Plu
per
fect
είχα σεβαστεί είχαμε σεβαστεί
είχες σεβαστεί είχατε σεβαστεί
είχε σεβαστεί είχαν σεβαστεί
Fut
ure
Cont
inuous
θα σέβομαι θα σεβόμαστε
θα σέβεσαι θα σέβεστε, θα σεβόσαστε
θα σέβεται θα σέβονται
Simp
Fut
θα σεβαστώ θα σεβαστούμε
θα σεβαστείς θα σεβαστείτε
θα σεβαστεί θα σεβαστούν(ε)
Fut
Perf
θα έχω σεβαστεί θα έχουμε σεβαστεί
θα έχεις σεβαστεί θα έχετε σεβάστει
θα έχει σεβαστεί θα έχουν σεβαστεί
S
U
B
J
U
N
C
T
I
V
E
Pres
ent
να σέβομαι να σεβόμαστε
να σέβεσαι να σέβεστε, να σεβόσαστε
να σέβεται να σέβονται
Aorist να σεβαστώ να σεβαστούμε
να σεβαστείς να σεβαστείτε
να σεβαστεί να σεβαστούν(ε)
Perf να έχω σεβαστεί να έχουμε σεβαστεί
να έχεις σεβαστεί να έχετε σεβαστεί
να έχει σεβαστεί να έχουν σεβαστεί
Imper
ative
Pres σέβεστε
Aorist σεβασττού σεβαστείτε
Part
iciple
Pres σεβόμενος
Perf
Infin Aorist σεβαστεί


2017-03-22T01:56:43+00:00