Apantao

Apantao

ΑΠΑΝΤΩ
I answer
Active Passive
Singular Plural Singular Plural
I
N
D
I
C
A
T
I
V
E
Pres
ent
απαντάω, απαντώ απαντάμε, απαντούμε απαντιέμαι, απαντώμαι απαντιόμαστε, απαντόμαστε, απαντώμεθα
απαντάς απαντάτε απαντιέσαι, απαντάσαι απαντιέστε, απαντιόσαστε, απαντάστε, απαντάσθε
απαντάει, απαντά απαντάν(ε), απαντούν(ε) απαντιέται, απαντάται απαντιούνται, απαντιόνται, απαντώνται
Imper
fect
απαντούσα, απάνταγα απαντούσαμε, απαντάγαμε απαντιόμουν(α) απαντιόμαστε, απαντιόμασταν
απαντούσες, απάνταγες απαντούσατε, απαντάγατε απαντιόσουν(α) απαντιόσαστε, απαντιόσασταν
απαντούσε, απάνταγε απαντούσαν(ε), απάνταγαν, απαντάγανε απαντιόταν(ε) απαντιόνταν(ε), απαντιούνταν, απαντιόντουσαν
Aorist απάντησα απαντήσαμε απαντήθηκα απαντηθήκαμε
απάντησες απαντήσατε απαντήθηκες απαντηθήκατε
απάντησε απάντησαν, απαντήσαν(ε) απαντήθηκε απαντήθηκαν, απαντηθήκαν(ε)
Perf
ect
έχω απαντήσει
έχω απαντημένο
έχουμε απαντήσει
έχουμε απαντημένο
έχω απαντηθεί
είμαι απαντημένος, -η
έχουμε απαντηθεί
είμαστε απαντημένοι, -ες
έχεις απαντήσει
έχεις απαντημένο
έχετε απαντήσει
έχετε απαντημένο
έχεις απαντηθεί
είσαι απαντημένος, -η
έχετε απαντηθεί
είστε απαντημένοι, -ες
έχει απαντήσει
έχει απαντημένο
έχουν απαντήσει
έχουν απαντημένο
έχει απαντηθεί
είναι απαντημένος, -η, -ο
έχουν απαντηθεί
είναι απαντημένοι, -ες, -α
Plu
perf
ect
είχα απαντήσει
είχα απαντημένο
είχαμε απαντήσει
είχαμε απαντημένο
είχα απαντηθεί
ήμουν απαντημένος, -η
είχαμε απαντηθεί
ήμαστε απαντημένοι, -ες
είχες απαντήσει
είχες απαντημένο
είχατε απαντήσει
είχατε απαντημένο
είχες απαντηθεί
ήσουν απαντημένος, -η
είχατε απαντηθεί
ήσαστε απαντημένοι, -ες
είχε απαντήσει
είχε απαντημένο
είχαν απαντήσει
είχαν απαντημένο
είχε απαντηθεί
ήταν απαντημένος, -η, -ο
είχαν απαντηθεί
ήταν απαντημένοι, -ες, -α
Fut
ure
Cont
inuous
θα απαντάω, θα απαντώ θα απαντάμε, θα απαντούμε θα απαντιέμαι, θα απαντώμαι θα απαντιόμαστε, θα απαντόμαστε, θα απαντώμεθα
θα απαντάς θα απαντάτε θα απαντιέσαι, θα απαντάσαι θα απαντιέστε, θα απαντιόσαστε, θα απαντάστε, θα απαντάσθε
θα απαντάει, θα απαντά θα απαντάν(ε), θα απαντούν(ε) θα απαντιέται, θα απαντάται θα απαντιούνται, θα απαντιόνται, θα απαντώνται
Simp
Fut
θα απαντήσω θα απαντήσουμε, θα απαντήσομε θα απαντηθώ θα απαντηθούμε
θα απαντήσεις θα απαντήσετε θα απαντηθείς θα απαντηθείτε
θα απαντήσει θα απαντήσουν(ε) θα απαντηθεί θα απαντηθούν(ε)
Fut
Perf
θα έχω απαντήσει
θα έχω απαντημένο
θα έχουμε απαντήσει
θα έχουμε απαντημένο
θα έχω απαντηθεί
θα είμαι απαντημένος, -η
θα έχουμε απαντηθεί
θα είμαστε απαντημένοι, -ες
θα έχεις απαντήσει
θα έχεις απαντημένο
θα έχετε απαντήσει
θα έχετε απαντημένο
θα έχεις απαντηθεί
θα είσαι απαντημένος, -η
θα έχετε απαντηθεί
θα είστε απαντημένοι, -ες
θα έχει απαντήσει
θα έχει απαντημένο
θα έχουν απαντήσει
θα έχουν απαντημένο
θα έχει απαντηθεί
θα είναι απαντημένος, -η, -ο
θα έχουν απαντηθεί
θα είναι απαντημένοι, -ες, -α
S
U
B
J
U
N
C
T
I
V
E
Pres
ent
να απαντάω, να απαντώ να απαντάμε, να απαντούμε να απαντιέμαι, να απαντώμαι να απαντιόμαστε, να απαντόμαστε, να απαντώμεθα
να απαντάς να απαντάτε να απαντιέσαι, να απαντάσαι να απαντιέστε, να απαντιόσαστε, να απαντάστε, να απαντάσθε
να απαντάει, να απαντά να απαντάν(ε), να απαντούν(ε) να απαντιέται, να απαντάται να απαντιούνται, να απαντιόνται, να απαντώνται
Aorist να απαντήσω να απαντήσουμε, να απαντήσομε να απαντηθώ να απαντηθούμε
να απαντήσεις να απαντήσετε να απαντηθείς να απαντηθείτε
να απαντήσει να απαντήσουν(ε) να απαντηθεί να απαντηθούν(ε)
Perf να έχω απαντήσει
να έχω απαντημένο
να έχουμε απαντήσει
να έχουμε απαντημένο
να έχω απαντηθεί
να είμαι απαντημένος, -η
να έχουμε απαντηθεί
να είμαστε απαντημένοι, -ες
να έχεις απαντήσει
να έχεις απαντημένο
να έχετε απαντήσει
να έχετε απαντημένο
να έχεις απαντηθεί
να είσαι απαντημένος, -η
να έχετε απαντηθεί
να είστε απαντημένοι, -η
να έχει απαντήσει
να έχει απαντημένο
να έχουν απαντήσει
να έχουν απαντημένο
να έχει απαντηθεί
να είναι απαντημένος, -η, -ο
να έχουν απαντηθεί
να είναι απαντημένοι, -ες, -α
Imper
ative
Pres απάντα, απάνταγε απαντάτε απαντιέστε, απαντάστε, απαντάσθε
Aorist απάντησε, απάντα απαντήστε απαντήσου απαντηθείτε
Part
iciple
Pres απαντώντας απαντώμενος
Perf έχοντας απαντήσει, έχοντας απαντημένο απαντημένος, -η, -ο απαντημένοι, -ες, -α
Infin Aorist απαντήσει απαντηθεί


2017-03-22T01:54:07+00:00